INTRAMA доби BRC сертификат класа "А" за производство и печатење на флексибилни пакувања

INTRAMA доби BRC сертификат "А" за производство и печатење на флексибилна амбалажа во новоизградената високотехнолошка фабрика во економската зона Тракија, област Пловдив.

Опсегот на добиениот, меѓународно признат сертификат за квалитет е производство на ко-екструдирана фолија од ракав, флексопечат, безсолвентно повеќеслојно ламинирање, режење на ролки, конфекција на вакуум кеси и складирање на повеќеслојни фолии од PP, PA, PE, EVOH со висока, средна или ниска гасна бариера, наменети за контакт со храна, козметика и пакување во домаќинството.

Главен дел од корпоративната политика на INTRAMA е постигнувањето на големо задоволство на клиентите преку обезбедување на бескомпромисен квалитет, безбедност и сигурност на произведените од INTRAMA флексибилни пакувања.

British Retail Consortium (BRC) е британски конзорциум на трговците на мало. Организацијата има воспоставено "BRC Global Standards", со цел да ги нагласи критериумите за квалитет, безбедност и експлоатација, со цел да обезбеди производителите да обезбедат највисоко ниво на заштита за крајниот потрошувач на прехранбени производи.

BRC стандардот за пакување и материјали за пакување е добро познат како еден од најстрогите во светот и им дава доверба на купувачите на способноста и компетентноста на производителите. Ова е прв признаен стандард на Глобалната иницијатива за безбедност на храната.