ИНТРАМА Германија

ИНТРАМА Германија

Layer-151_YWhY9jHPoV5Q4UjE_1395659423.jpg

Активностите на ИНТРАМА Германија како фирма мајка се изразуваат во водење на трговски преговори, уточнување на технички детали, обезбедување на финансиска стабилност на фирмата, уредување на транспортно логистичката дејност.

Главните предности на постоење на седиште на фирмата во Германија се: близина и комуникација со добавувачите, контрола на корпоративната група и правна заштита според германското законодавство.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.