INTRAMA – brigom o prirodi za bolju budućnost

INTRAMA bezuslovno podržava borbu protiv krčenja šuma i doprinosi zaštiti i održivom razvoju svetskih šuma. U skladu sa tim, u proizvodnji naših etiketa, koristimo papir od FSC sertifikovanog drveta. Ovo je globalni standard, koji osigurava upravljanje šumama širom sveta.

FSC sistem za sertifikaciju šuma  je uspostavljen od strane veća za upravljanje šumama. To je prvi svetski, nezavisni sistem za označavanje šumskih proizvoda. FSC sistem garantuje balans između ekoloških, socijalnih i ekonomskih interesa. Ovaj sistem ima za cilj da obezbedi i promoviše ekonomično upravljanje šumama u skladu sa socijalnim standardima i pravima lokalnog stanovništva, istovremeno štiteći životnu sredinu.

 FSC osigurava zaštitu:

-          Pijaće vode i rečnih tokova

-          Ugroženih vrsta i ekosistema

-          Kulturu i egzistenciju lokalnog stanovništva

-          Prava šumskih radnika

 

 FSC ne dozvoljava:

-          Upotrebu opasnih pesticida

-          Uzgoj genetski modifikovanih organizama (GMO) u šumama

-          Transformaciju prirodnih šuma u šumske useve

-          Smanjenje površine šuma (npr. Čišćenje šume radi izgradnje stambenog mesta ili ski – staze)

 

FSC Sertifikat se primenjuje u 80 zemalja na 5 kontinenata.

 

INTRAMA apeluje na svoje klijente i partnere da u proizvodnji koriste proizvode od sertifikovanog drveta. Na ovaj način, zajedno ćemo doprineti smanjenju uništenja šuma.