Пoлначки

Иновативна техника за индустриски апликации.

Широк спектар на клипни и вакуум пoлначки машини за потребите на секое производство.