Комори за парно варење

Комори за парно варење

komora2_9f2fKyIG24tL4YAN_1394797849.jpeg

Без разлика дали работите во специјализирана месарница или одговарате за индустриско претпријатие, Вие го барате највисокиот еквивалент за Вашиот вложен капитал.

  • Висока продуктивност, комбинирана со различни можности за апликација ; 
  • Техника од нова генерација; - Контролирана работна безбедност и постојана подготвеност за работа ;
  • Беспрекорна услуга ;
  • Еколошка работа.

Сите овие карактеристики се комбинираат во производите на Maurer - Atmos . Коморите за пушење, печење и зреење на месо се оптимален еквивалент со комплексни карактеристики .

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.