Клипавтомати за врска со полначка

Клипавтомати за врска со полначка

SK4-90_46IujQcp0BRtOrDw_1395649035.jpg

Автоматски и полуавтоматски клипавтомати за врска со машина за полнење, за клипсирање на колбаси во природни и вештачки обвивки со два клипса.

Компјутерското управување овозможува брза адаптација кон широк спектар производи, преку избор на веќе воведени поставувања.

Електро пневматско управување преку PLC .

Цврстата конструкција и компоненти од нерѓосувачки челик овозможуваат клипавтоматите да работат беспрекорно и во агресивни услови, во кои овие машини секојдневно функционираат.

Минимални трошоци за одржување.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.