Двоjни клипавтомати

Двоjни клипавтомати

HD2_CuX3wJIrUUJjenN4_1395647811.jpg

Двојни полуавтоматски и автоматски клипавтомати за клипсоване на природни и вештачки обвивки или мрежи со два клипса.

Целосно пневматско управување.

Цврста конструкција и компоненти од нерѓосувачки челик дозволуваат клипавтоматите да работат беспрекорно и во непријателствата услови во кои овие машини секојдневно функционираат.

Минимално одржување.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.