Клип автомати

Понудените од ИНТРАМА клип автомати се одликуваат со издржливост и прецизност, овозможувајќи им да работат беспрекорно и во најагресивни услови.