Банцизи

Банцизи

bancik-2_Ch9hLSvNuBbqR2U4_1394797313.jpeg

Лентовите резачки наоѓаат се поголема примена во подготвителните работилници на месопреработвачки претпријатија, погони за преработка на риба, птици, во трговските објекти, во големи кујни за расчленување и делење. Со соодветна лента беспрекорно го сечат секое свежо и замрзнато месо, коски, риба, сланина. Ракувањето е поедноставено, лесно и безбедно

  • Тежина: 58 - 110 kg во зависност од моделот
  • Брзина на лентата: 17 – 24,5 m/s
  • Максимална височина на продуктот: 251 – 333 mm

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.