Преработка

Преработка

Интрама предлага комплексни решенија од областа на преработка на прехранбените продукти.

Наши партнери во оваа област се едни од најреномираните светски и европски производители на машини: GEA food solutions, Frey, Bizerba, Maurer-Atmos, Weber, Dorit, Lorenzo Barroso и други.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.