Автоматска линија за вакуум пакување INTRAMA Pioneer

pioneer2_4dsqVrdx10OzKw5d_1394799249.jpeg

Автоматска линија за вакуум пакување, за длабоко истеглување на долната фолија, во целост исполнета од нерѓосувачки материјали.

Лесна за програмирање, дијагностика и обслужување.

Машината е прилагодена за производство на вакуум и MAP опаковки.

INTRAMA Pioneer е целосно произведена во Бугарија автоматска линија за вакуум пакување, која располага со сè за едно брзо и економично пакување, одговара на бугарските стандарди:

  • БДС EN 415-3;
  • БДС EN 60529;
  • БДС EN 60204-1;
  • БДС EN ISO 3746;
  • БДС EN ISO 11204;
  • БДС EN ISO 14159.

 

 

Габарит на машината:  
Должина:   4.500 мм  
Ширина:   1.150 мм  
Височина: 1.900 мм

Материјал за пакување:

Долна фолија: 420 мм +3, меко, добро за термоформирање, добро за лепење со нагревање
Горна фолија:  420 мм +1, меко, добро за лепење со нагревање 
Пакување: пакување во мека фолија (атмосферна, вакуум, МАП)
Зона за полнење: околу 1000 мм
Максимална длабочина на изтеглување: 100 мм
Развивање на фолијата: механичко развивање на долнота и горната фолија со кочница, дијаметар на шпулата: 76 мм
Максимален дијаметар на ролките:

горна фолија: макс 350;

Долна фолија: макс 450 мм

Управување: Управувачки контролер кој се програмира модел Siemens, контрола на операциите и воведување на податоци преку Touch-Screen дисплеј  10.4 инчи, јасно мени на бугарски јазик, македонски јазик, модул за снимање на 29 програми, можност на снимање на програмите на USB, индикација за продуктивност, бројач на работни тактови: за ден, за смена, општ бројач, бројач на работни часови: за денот, за смена, општ бројач, бројач за искористена фолија во метри: за ден, за смена, општ бројач.
Пневматика: Camozzi, со автоматски одделувач на влага и воздушен филтер
Транспорт на фолијата:

со фрекфентно управување

Транспортен ланец: 5/8“
Систем за формирање: формирање со воздух под притисок
Систем за евакуирање: преку широката горна фолија, контрола на вакуумот преку електронски сензор
Вбризгување на гас: систем за вбризгување на гас, за смеси кои содржат кислород помалку од 21%, со влклучен нерѓосувачки резервоар
Вакуум пумпа: Rietschle V-VC 150,  150 m³/h или BuschRA0100 F, 100 m3/hвградена
Систем за безбедност: Заштитни капаци  на влезот и на излезот на формирачкиот и на лепечкиот инструмент и во областа на режење
Напречно режење: 2 х режење со нож од долу, брановиден рез
Надолжно режење: мотор за придвижување за ротационо режење, вклучен уред за брза смена на валот со ножовите
Одведување на страничните ивици: навивање на страничните ивици
Одведување на готовите опаковки: ролов пат со височина која се регулира
Систем за подршка на паковките: водачи во зоната за полнење и во зоната за режење
Ел. Напојување: 400 V, 50 Hz, 3 фази, N, PE, инсталирана моќност 8.5 кВ
Воздух: влезен притисок мин 6 бари/максимум 10 бари, регулатор на притисокот
Вода за ладење: околу 120 л/час
Продуктивност: продуктивноста е приближно на 4-7 такта во минута во зависност од приспособеноста на материјалот за пакување и продуктите, од персоналот кој ја обслужува, како и од режимот на работа.