Автоматска линија за вакуум пакување INTRAMA Accent

Автоматска линија за вакуум пакување INTRAMA Accent

nsmail_f2ir20jWpCKSfzRp_1450189215.jpg

INTRAMA Accent е автоматска линија за пакување со вакуум  и заштитна гасна средина произведена во Бугарија. Тоа е резултат на долгогодишно искуство во работењето со различни машини за вакуум пакување и заедничката работа со бугарските претпријатија од прехранбената индустрија и сондирањата на нивните потреби. Таа е дело на конструкторско развојниот оддел на ИНТРАМА.

Машината одговара на бугарските и европските стандарди:

  • БДС EN 5022;
  • EN ISO 12100;
  • EN 60204;
  • БДС EN 415-3

 

 

 

 

Материјал за пакување:      420 мм + 2, меко, погодно за термоформирање,погодно за лепење со нагревање
Горна фолија:          420 мм + 1, меко, погодно за лепење со нагревање
Опаковка:   Опаковка од мека фолија (атмосферна, вакуум, МАР)
Зона за полнење:    околу 450 мм
Максимална длабочина на истеглување:  100 мм
Развивање на фолијата:

механичко развивање на горната и

долната фолија со кочница.

Дијаметар на шпулата:  3” (76 мм)

Максимален дијаметар на ролките:

 
Горна фолија: макс 350 мм
Долна фолија: макс 450 мм
Управување:  Управувачки контролер Siemens кој може да се програмира, контрола на операциита и воведување на податоци е преку Touch-Screen дисплеј 10,4“, јасно мени на Македонски јазик, мемориски модул за 29 клиентски програми, можност за меморирање на клиентски програми на USB, индикација за производственост на машината, бројач на работните тактови: за денот, за смената, општ бројач; бројач на работните часови: за денот за смената, општ бројач, бројач на искористената фолија во метри: за денот, за смената, општ бројач.
Пневматика: Camozzi, со автоматски одделувач на влага и воздушен филтер
Транспорт на фолијата:

со фрекфентно управување

Фотоклетка: за работа со горна фолија со центриран печат;
Транспортни ланци:

5/8’’, со автоматско подмачкување на ланците;

Систем за формирање: Формирање со воздух под притисок, преместување на инструментот за формирање во насока на зоната за полнење за полесна промена на формите.
Систем за евакуирање: Преку странични отвори во долната фолија, контрола на вакуумот со помош на електронски сензор.
Вакуум пумпа: Rietschle V-VC 100,  100 m³/h, вградена
Систем за безбедност: Заштитни капаци  на влезот и на излезот на формирачкиот и на лепечкиот инструмент и во областа на режење
Напречно режење:  2 х режење со нож од долу, брановиден рез
Надолжно режење: мотор за придвижување за ротационо режење, вклучен уред за брза смена на валот со ножовите
Одведување на страничните ивици: навивање на страничните ивици
Одведување на готовите опаковки: ролов пат со височина која се регулира
Систем за подршка на паковките: водачи во зоната за полнење и во зоната за режење
Ел. Напојување: 400 V, 50 Hz, 3 фази, N, PE, инсталирана моќност 8.5 кВ
Воздух: влезен притисок мин 6 бари/максимум 10 бари, регулатор на притисокот
Вода за ладење: околу 120 л/час
Продуктивност: продуктивноста е од приближно на 4-7такта во минута во зависност од приспособеноста на материјалот за пакување и продуктите, од персоналот кој ја обслужува, како и од режимот на работа.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.