Машини за вакуум и МАР пакување

ИНТРАМА располага со голем избор на машини за вакуум пакување - еднодомен, двокомерни и вертикални вакуум машини, автоматски линии за пакување во вакуум и заштитна гасна средина ги опфаќаат сите барања на клиентите.