Пакување

Пакување

ИНТРАМА нуди комплетни решенија во сферата на пакувањето – машини за вакуум пакување, машини за флоупак пакување, машини за пакување со стреч фолија и други.

Благодарение на сопственото производство на автоматски линии за вакуум пакување и заштитена средина од гас, фирмата успева да одговори целосно на потребите на своите клиенти.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.