BIZERBA ST

BIZERBA ST

terminal_st_ProductStageImage_FH2dYI1vs7LUxrXb_1395647595.jpg

Системскиот терминал ST е уред за регистрација, обработка и пренос на податоци од мерните платформи. Остварува и поврзување со надворешни уреди - компјутер, печатач и други, што доведува до одлични можности за понатамошна обработка и систематизација на тежински податоци преку различни апликациски програми на клиентите.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.