Системи за контрола

Системи за контрола

KontrolaCW_CsBSIUjLCdc1sKhi_1395223124.jpg

Новиот CWE (Checkweigher) од Bizerba нуди 100% контрола на предпаковните и паковниот процес на сите видови прехранбени и непрехранбени производи, се користи таму каде што е потребно почитување на одредени тежински параметри. Како дел од сеопфатна производна линија апаратот служи за сортирање и одвојување на производи со различни од наведените карактеристики. Преку својата модуларна конструкција Bizerba CWE се адаптира целосно во секоја производна линија. И нешто повеќе - добивате целосни информации за целиот процес на електронски или печатена форма.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.