Висечки ваги

visecki_vexvdcStDBImCKyw_1395223283.jpg

Се монтираат патот на цевите. Високата точност и сигурна работа ви дозволуваат да пратите и обработувате информации за суровините во разладните комори.