Вградени мерни платформи

Вградени мерни платформи

vgradena_UOLSX99BBB6tXKzB_1395223247.jpg

Електромеханичкa мерна платформа за вградување без лостен механизам од најновата генерација. Апаратот е наменет за употреба во влажна средина и се вградува во јама во темелот, со помош на четири фиксни штрафови, поставени при бетонирањето на подот. Монтажата на вагата во шахтата се врши преку штрафови кои се регулираат. Предвидени се исто така хоризонтални ограничувачи кон шахтовата рамка.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.