Машини

Машини

Машините кои ги предлага Интрама наоѓаат примена во индустријата за месо-преработката, млекопреработката, преработка на птици и преработка на риби, трговски објекти, ресторанти, кујни, производство на леб и многу други.

Интрама предлага решенија за целосно затварање на производствениот процес-од подготовка, преку преработка до пакување и етикетирање на продуктите.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.