Top In

Top In

TopIn-Fon_210TZ4Big7MGPpFZ_1498566660.jpg

Top In ®
Горна фолија за трејсилери
и машини за термо формирање

 

Top In®
Горна фолија за трејсилери и машини за термоформирање
• Повеќе - слојна фолија
Различни нивоа на бариера: висока или средна бариера
• Дебелини во дијапазон од: 45 – 90 μm
• Широка палета на бои
• Можност за печат до 8 бои
• Голема функционалност: цврсто лепење, peel, anti-fog, reclosablе

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.