Form In

Form In

FormIn-fon_yvSZPeSXZM1TNu2b_1498568869.jpg

Form In ®
Фолија за
термо формирање

 

Form In®
Фолија за термо формирање


• Повеќе - слојна фолија
• Различни нивоа на бариерата: висока или средна бариера
• Дебелини во дијапазон од: 80 – 250 μm
• Широк спектар на бои
• Одлични својства при термо формирање

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.