Принтери TSC

Принтери TSC

glavna_OuTf0WbbRRa7J2Xs_1447239950.png

ИНТРАМА нуди широк спектарна принтериза етикети од брендот TSC, за термодиректен или термотрансферен печат со резолуција за печатење од 200 dpi и 300 dpi. Принтерите се со вградени True-Type скалабилни фонтови и микропроцесорсо контрола, која овозможува печатење на симболи со различни димензии и широк спектар на стилови, имат можност да ги печатат и сите видови бар-кодови (EAN 13, EAN 8, UPS, Code128 и др.), постојана или променлива алфа-нумеричка информација, како броење, дата, време, графички знаци, специјални симболи и др. врз етикети од хартија, полиестер, PVC, картони и текстил. Стандардно принтерите се со контролен панел, брзина на печатење до 300мм/сек., изклучиво лесни за одржување и поддршка.

Термотрансферниот и термодиректниот печат представува нанесена информација врз хартија или фолиеви материали, кои наоѓаат широка примена в индустријата.

Термодиректниотт принтер печати слики, преку селективно затоплување на термочувствителниот хемиски слој, нанесен врз хартија. Термодиректните принтери печатат преку термо глава, која што ја притиска хартиената етикета врз движечка гумена ролка. Термо покриеноста станува црна на местата, каде што се затоплува и на тој начин се печати слика.

Термотрансферниот принтер печати врз хартиени, фолеви и текстилни етикети, преку трансфер на мастило од термотрансферната лента. Тој  метод се разликува од термодиректниот, кај кој што к не се користи лента, како главна предност на термотрансферниот печат е долгиот живот на печатените етикети.

Етикетите произведени по овие технологии се користат в месопреработката, млекопреработката, лебопроизводството, трговијата, логистиката, козметиката, хемиската индустрија и многу други.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.