Bizerba GSP

Bizerba GSP

301_mhhze8jShclbAitK_1395646741.jpg

Прецизната резачка машина GSP е назначена за сечење на кашкавал, сирење, месо, месни производи (колбаси, шунка и др.), зеленчук и леб.

Машината сече точно, чисто, со мазни и цели контури и површини, без кинење. Изработена е од елуксиран алуминиум.

Наклонената шина, точното и континуирано подесување на саканата дебелина, лесниот за сервисирањеостречки уред ја прават машината функционална и удобна за работа и чистење.

Машината има два режима на работа: автоматски и рачен. При рачна работа шината се управува преку практична рачка, којашто врши движење напред и назад. Со автоматската работа шината се управува преку мотор. Однапред се програмира бројот  на движењатана шината и патот на движењето вонеколку степени. Дополнително има можност за програмирање на должината на влезот на шината, така што да биде прилагодена возависност од големината на производот и натој начин при мали производи да биде постигната повисока продуктивност.

Техниката на безбедност, електричната опрема и хигиената одговараат целосно на меѓународните барања.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.