Invitation-INTRAMA-MEATMANIA-2016-mk_jPaq12H9ZE87cl5Q_1478701039.jpg

Интрама на Месоманија и SIHRE 2016

Интрама на МЕСОМАНИЈА и SIHRE 2016

 

Од 9 до 12 Ноември 2016 година во Интер Експо Центарот во Софија ќе се одржат меѓународните специјализирани саеми Месоманија и SIHRE. И оваа година ИНТРАМА ќе се представи со своето богати портфолио од машини и консумативи за прехранбената индустрија на веќе утврдената како најавторитетен специјализиран саем за месо и продукти од месо во Бугарија - МЕСОМАНИЈА. Истовремено со тоа, опремата за хотели, ресторанти и професионални кујни кое се предлага од ИНТРАМА ќе биде представено на  SIHRE. Ќе ни биде задоволство да Ве пречекаме на нашите штандови: МЕСОМАНИЈА -Сала 1, штанд C14; SIHRE – Сала 6, штанд С2. Ве очекуваме!

accent_GE6H12D1zPiYbm0J_1394801749.jpeg

Новини во купување на машини

ИНТРАМА дооел во соработка со А.Д Комерцијална Банка Скопје продава опрема на кредит по поволни услови:
 
. со минимално учество од 20 % ,
. рок на отплата до 5 години,
. поволна каматна стапка;

Otvroreni-vrati-1str_8MzbSZE2GtnM7wiP_1465541345.jpg

Отворени врати на ИНТРАМА

Седмица на отворени врати на ИНТРАМА

Rational-Pokana-1-str_HoDOP7e6Nb0PaVdA_1465284826.jpg

RATIONAL CookingLive

Уживајте во SeflCookingCenter®   

Гответе со нас 

Vesnik_HYWZDHxllFtOcMfB_1463145137.jpg

Весник Интрама

Вести од Интрама

VS-12-Dmk1_3OxcY2wqeERoawBn_1458285271.jpg

Промоции

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА

Untitled-3_BBTIABMNmCOWPa3J_1447238608.png

Месоманија & SIHRE 2015

Од 11 до 14 ноември 2015 г. Во Интер Експо Центар во Софија ќе се одржат меѓународните специјализирани саеми МЕСОМАНИЈА и SIHRE. И оваа година INTRAMA ќе го представи своето богато портфолио од машини и потрошни материјали за прехранбената индустрија на утврдениот како нај авторитетнен специјализиран саем за месо и месни производи во Бугарија – МЕСОМАНИЈА.

Untitled-31_2AMklU7Ryg8V6ZY0_1447238684.png

FORMULA RIK

Компјутерската вага BIZERBA со разработената од INTRAMA апликација “formula RIK” ја обезбедува  целосната функционалност на компактното POS решение: вага, компјутер, софтверски систем за продажби, принтер за етикети, принтер за фискални каси и дисплеј за прикажување на промотивни клипoви и слики, во еден уред

tx1_bARGjW1JcERWzbgA_1447236063.png

TSC –TX 200 series

Во почетокот на месец Април INTRAMA ја претставинајноватасерија со високи перформансидесктоппечатачиод брендотTSC - TX200, развиенидасе справат со широк спектар на апликации, почнувајкиод печатењена големобем наетикети за производствo, до печатењена фини етикети за бижутерија.

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.