RATIONAL CookingLive

Единствениот систем за готвење, кој чувствува, препознава, мисли за време на работа, мисли перспективно, учи од Вас и се разбира со вас.

 

Ве очекуваме на Вашата презентација на RATIONAL CookingLive.

Дата: 16.06.2016

 

Место: Интрама дооел, Струмица

ул. Коста Мазнејков 18

 

Час: 11:00 ч

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.