accent_GE6H12D1zPiYbm0J_1394801749.jpeg

Новини во купување на машини

ИНТРАМА дооел во соработка со А.Д Комерцијална Банка Скопје продава опрема на кредит по поволни услови:
 
. со минимално учество од 20 % ,
. рок на отплата до 5 години,
. поволна каматна стапка;

INTRAMA @ 2019. Сите права се задржани.