Kое пакување е вистинското?

INTRAMA е компанија со 25 години искуство во производство и маркетинг на флексибилни полимерни пакувања. Како специјалисти во оваа област, ние ќе споделиме со вас како да бидете сигурни дека го користите вистинскиот полимер пакет.

Зошто? Бидејќи ние сме сигурни дека сте поминале безброј часа во развивање на вашиот производ. Од фазата на првично истражување и експериментирање до финалниот допир на веќе развиениот производ. Потоа доаѓа пакувањето и тоа е толку важно како наоѓање на рецепт дека вашиот производ може да го "освои" пазарот со својот вкус и беспрекорен изглед.
Креирањето на нов прозивод ќе биде губење на време, ако вашиот производ не е спакуван во вистинскиот пакет. Ние велиме правилниот пакет, бидејќи полимерните пакети има многу варијанти кои зависат од спакуваниот производ, техниката на пакување, место за складирање и дизајн. Можат да бидат со различни дебелини, барирени својства, структура, боја, форма, за вакуум пакување или во изменета гасна средина - МАП. Вообичаено за сите видови на пакување е дека тие играат важна улога во два аспекти - прво да го заштитат спакуваниот производ од различните влијанија од околната средина; второ да го претстави производот, разликувајќи го од конкуренцијата.
Пакетот со бариера го забавува протокот на биохемиски процеси преку ограничување на кислородот, влагата и миризбата на спакуваниот производ. Ова го продолжува рокот на траење, ги задржува свежината и вкусовите квалитети на пакуваниот производ.
Студијата WRAP покажува дека 65% од потрошувачите го споменале квалитетот, свежината и производ / мирис на производот како главен фактор во купувањето на донесување одлуки. Со други зборови, без оглед на тоа колку е атрактивно пакување, она што ги прави потрошувачите повторно и повторно да го купуваат тој производ, е неговиот вкус и свежина, за што квалитетот на пакувањето игра суштинска улога.

 

 

 

Овде обрнуваме посебно внимание на квалитетот на пакувањето, ве советуваме да не го компромитирате бидејќи компромис за квалитетот на пакувањето е компромис со вашиот производ - еден во кој сте инвестирале многу ресурси и потрошивте безброј часови во развој.

 

За да бидете сигурни дека вашиот производ е спакуван во квалитетно пакување, препорачуваме да одговорите на следниве прашања:

Дали пакувањето е во согласност со регулаторните барања од следните европски прописи и национално законодавство за пластични материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со прехранбени производи?

- Европска регулатива 1935/2004 за материјали и предмети наменети да дојдат во контакт со храната;- Европска регулатива 10/2011 за пластични материјали и артикли наменети да дојдат во контакт со храна;

- Европска Регулатива 282/2008 за рециклирани пластични материјали и артикли наменети за доаѓање во контакт со храна;

- Одлука бр. 2 од 2008 година за пластични материјали и артикли наменети за доаѓање во контакт со прехранбени производи;
Под какви услови на производство се произведува амбалажата. Дали продавачот на пакувањето се согласува да биде ревидиран од вас и дали ќе ја дозволите производната база?

Дали има сертифицирано управување со квалитетот и системи за безбедност на храната?

Дали пакетот положил тест за миграција во акредитирана лабораторија. Дали вредностите во дозволениот опсег (до 60mg / kg = 10mg / dm2)?

Дали вредностите и составот на полимери наведени во техничката спецификација на пакувањето на актуелните кореспондираат? Дали постојат механизми за контрола и следење на специфицираните спецификации?
     
Дали има вметнато регранулирани полимери во пакувањето (влошување на квалитетот на производот за пакување)?

Во случај на печатено пакување, има ли директен допир меѓу производот кој се пакува и мастилата?

Друг важен аспект е маркетинг улогата на пакувањето. Атрактивниот дизајн и распоредот на бои на пакувањето несомнено имаат влијание врз одлуките за купување на производот. Денес, на поконкурентни пазари, пакувањето е моќна алатка за проширување на популарноста на брендот и диференцијацијата на производите.

 

"Пакувањето е брендирање", вели г-дин Герстман, почесен претседател на една од најголемите светски консултантски компании за брендирање.
 
Ние, специјалистите в индустријата за пакување, велиме:

"Производот се препознава по пакетот, но потрожувачот го памти врз основа на квалитетот на вкусот".

Затоа сметам дека вистинскиот пакет е комбинација од пакет направен од квалитетни материјали кои првенствено го зачувуваат вкусот и свежината на производот и дизајнот што може да го направи Вашиот бренд успешен и лесен за препознавање.